Studie-oriëntatie en (studie)loopbaanbegeleiding

Studie-oriëntatie en (studie)loopbaanbegeleiding

Regelmatig word je in je (studie-)loopbaan voor een keuze gesteld.


Van het basisonderwijs naar het secundair.

Van de eerste naar de tweede graad.

Van de tweede naar de derde graad.

Dan nog eens van het secundair naar het hoger onderwijs.

En tenslotte de of een beroepskeuze.


Dit zijn telkens kruispunten in je leven die een zekere invloed hebben op je toekomst. Keuzes maken op zich is al geen makkelijke opgave, laat staan als die ook nog invloed hebben op je toekomst en je geluk.


In principe bestaan er geen verkeerde keuzes en keuzes hoeven niet definitief te zijn. Je komt wel op je pad terecht. Maar ineens een keuze maken die bij je past, bespaart je heel wat kopzorgen, ongemak en zoekwerk, resulteert in een serieuze tijdsbesparing en maakt van jou een gelukkiger en gemotiveerd mens(je).


Studie-oriëntatie wordt in eerste instantie gedaan door je leerkrachten/school en het CLB.


Ik krijg echter heel wat mensen over de vloer die graag meer inzicht krijgen, het niet eens zijn met het advies, graag een tweede opinie hebben, vanuit de wiskunde willen vertrekken,...


Stel je voor dat je al van kleins af een bepaalde studierichting op het oog hebt en je krijgt een tegenadvies. Geef je dan je droom op, of zoek je manieren om alsnog die richting te kunnen doen?


Of je wil bvb TEW gaan doen, en men orienteert je naar de 4u wiskunde. Heb je daar dan voldoende mee?


Misschien heb je wel een studierichting in gedachten die eigenlijk helemaal niet past bij jouw talenten en wie je bent?!


Of je vindt helemaal je draai niet meer in het reguliere circuit. Wat zijn dan de mogelijke pistes? Kunnen we modulair aan de slag en opleidingen gaan shoppen om jouw talent te ondersteunen? Misschien kunnen we wel experts vinden die jou kunnen ondersteunen in je talentontwikkeling of groei naar je ideale beroep.


Ik ben in dit alles van de strekking

"Volg je hart maar neem je verstand zeker mee!"


De keuze van studierichting of studieloopbaan is op 5 pijlers gebaseerd. 


Persoonsgebonden keuzes (van binnen naar buiten en bottom-up)


    1. Wat doe ik graag? Wat wil ik (heel graag)? = De Keuze van het Hart
    2. Wat kan ik goed en waar krijg ik energie van (ev. mits investering)? = De Weg van het (Kern)Talent
    3. Wat wil ik (betekenen)? = De Weg van het Algemeen Nut


Omgevings- en cultureel gebonden keuzes (van buiten naar binnen)

= Reality Check


                          4. Waar kan ik wat mee in de toekomst? (oa. financieel)

                             = De Keuze van het Verstand


                          5. Welke mogelijkheden (studierichtingen/beroepen) zijn er?

                             = De Realiteit (top-down)Het is de uitdaging om de persoonsgebonden keuzes te verenigen met de keuzes die extrinsiek worden opgelegd door de omgeving en de realiteit/het bestaande aanbod (studierichtingen/beroepen).


En daar kan ik je bij helpen.


We starten met een Kerntalentenanalyse

De Weg van het (Kern)Talent

(nummer 2)


en gaan dan afhankelijk van de hulpvraag verder samen naar een studie-oriëntatie, studiekeuzebegeleiding of studieloopbaanbegeleidingstraject om de


De Keuze van het Hart

&

De Weg van het Algemeen Nut

(nummer 1 en 3)

te bespreken


en


te matchen met de realiteit en het reeds bestaande aanbod


Reality Check

(nummer 4 en 5)

Welke studierichtingen/scholen zijn er in Vlaanderen/Belgie of verderop die passen bij jouw talenten, in welke beroepen kan/wil je terecht, welke rol speelt de wiskunde (of vaardigheden die met wiskunde aangeleerd worden) in elk van deze en de overgang tussen studierichtingen onderling en naar beroepen, enz


Opmerking: Een gesprek over studierichtingen, scholen, onderwijsnetten ed. (nummertje 5 dus) is gratis. Dit is dan zonder de onderbouwing dmv een Kerntalentenanalyse. Zet de vraag even op mail zodat ik me even kan verdiepen in de mogelijkheden.