Uitdagend educatief materiaal

Uitdagend educatief materiaal


MathCrealabs

Mijn eigenste MathCreaLabs

(Nog onder ontwikkeling maar er staat al eentje uitgewerkt)

Hier worden de meest interessante topics van de wiskunde aangehaald in de vorm van spel en knutselwerk. Het zijn onderwerpen die het ware gezicht van de wiskunde tonen en waar op school geen tijd voor is. Het zijn juist deze onderwerpen die een ruimer beeld geven van wat wiskunde is of kan zijn, weg van rekenregels en procedures, naar het creatieve karakter toe, die de zin in wiskunde en inzicht kunnen vergroten.

www.toegangsexamengeneeskunde.be/mathcrealabs


Olympiades en ingangsexamens

Eerst en vooral zijn de vragen van Olympiades en ingangsexamens interessant om te bekijken. Vooral de eerste omdat die dikwijls ook per leeftijd komen. Je kan dan natuurlijk ook bij een hogere leeftijd gaan kijken. Maar ingangsexamens bvb zijn enkel gericht op de toelating tot het hoger onderwijs dus daar moet de zone van de naaste ontwikkeling goed in het oog worden gehouden.

bvb de Vlaamse Wiskunde Olympiade

https://www.vwo.be/vwo/

of de Nederlandse

https://wiskundeolympiade.nl

of van andere landen

bvb

https://bmos.ukmt.org.uk

Als je graag nog meer urls hebt, stuur dan een mailtje.


De taxonomie van Bloom

Dit is een manier om zelf meer uitdagende opdrachten te verzinnen. Ze moeten bepaalde elementen of niveaus bevatten om het brein voldoende te prikkelen.


Men noemt dat de beheersingsniveaus van het cognitieve domein

-onthouden

-begrijpen

-toepassen

-analyseren

-evalueren

-creërenHet Pythagoras-tijdschrift

Voor wie geinteresseerd is in allerlei ditjes en datjes ivm wiskunde is het Pythagoas tijdschrift een goeie bron

https://www.pyth.eu/nummers-per-jaargang


Sites van Universiteiten (gevorderd)

Op de site van bvb de universiteit van Cambridge kan je ook voorgaande examenvoorbeelden vinden

https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/past-ia-ib-and-ii-examination-papers

Uiteraard is dit van een gevorderd niveau en enkel bedoeld voor leerlingen/studenten die de materie van het middelbaar gepasseerd zijn en een ruime interesse hebben voor wiskunde.


De boekjes van Els Schrover (basisschool)

Het grote vooruitwerklabboek 1

Een boek met 10 lessen voor hoogbegaafde kinderen met kopieerbare vragenbladen. Een les duurt ongeveer twee uur. De lessen zijn bedoeld voor leerlingen vanaf groep 4 t/m groep 8. Het boek bestaat uit vier delen:

  1. Theoretisch kader en de opzet van de lessen
  2. Tien lessen met commentaar voor de leerkracht
  3. Kopieerbare vragenbladen voor de leerlingen
  4. Kopieerbare bladen voor verslaglegging.


Het grote vooruitwerklabboek 2

Lessen voor verrijking. Deel 2 bevat 15 lessen en bouwt voort op de basisvaardigheden van de reeks van denkmanieren:

  • Analytisch
  • Creatief
  • Praktisch

Bovendien leren de kinderen meer over 'hersenen en leren', en waarom juist moeilijk leerwerk goed en nodig is.


De taxonomie van Bloom drukt het cognitieve leerproces uit in een reeks werkwoorden en wordt gebruikt om uitgebreidere vormen van denken te stimuleren zoals het analyseren en evalueren van procedures, processen, principes en concepten. Het raamwerk is bijzonder effectief bij het ontwerpen van educatieve modules.

Mooi verwoord op toolshero.nl