Studiebegeleiding Wiskunde, Statistiek & Informatica

Studiebegeleiding wiskunde, statistiek & informatica


Het Volkomen Kwadraat 

biedt 

individuele studiebegeleiding op maat    en
voor de vakken,
en
en aanverwanten ().Het voorbereiden op enof

ondersteuning bij taken, het aanleren van en het typen van thesissen in Latex,…

behoren ook tot de mogelijkheden.


Specialisaties

voor leerlingen

van het middelbaar onderwijs 2de en 3de graad

studenten van het

hoger en universitair onderwijs

WISKUNDE

met speciale aandacht voor

dyscalculie en talent.

STATISTIEK

Informatica

programmeren, querytalen, statistische software, excel,...

ingangsexamens

(bvb geneeskunde)

examencommissies

Derde graad ASO

6u wiskundeToelatingsexamen arts en tandarts.


Statistiek voor psychologen

KUL