Studiebegeleiding Wiskunde & Statistiek

Studiebegeleiding wiskunde & statistiek

Het Volkomen Kwadraat

biedt


individuele studiebegeleiding op maat 

en online sessies in kleine groep


voor leerlingen en studenten

van middelbaar 2de en 3de graad, hoger en universitair onderwijs


voor het vak wiskunde en aanverwanten


met speciale aandacht voor

dyscalculie en talent.


Het voorbereiden op

ingangsexamens (bvb geneeskunde)

en

examencommissies

of

ondersteuning bij taken,

het aanleren van en het typen van thesissen in Latex,…

behoren ook tot de mogelijkheden.Specialisatie

toelatingsexamen

arts en tandarts.