Over Het Volkomen Kwadraat


over Het Volkomen Kwadraat

Bezieler en oprichter van Het Volkomen Kwadraat Is Tanja Bex, afgestudeerd als licentiate in de Wiskunde in het jaar 2000.


Via een kleine tussenstop in het onderwijs en bijna 10 jaar in de informaticasector heb ik weer voor het onderwijs gekozen. Maar deze maal vanuit een roeping.


In 2009 begon ik bijles wiskunde te geven omdat ik merkte dat heel wat leerlingen in het reguliere onderwijs uitvielen oa. op wiskunde omwille van allerlei problemen.


Na enkele jaren vakgerichte bijles geven, met een coachende inslag, ben ik tot de conclusie gekomen dat voor een groot deel van de leerlingen en studenten die uitvallen op wiskunde het probleem meestal niet met de wiskundige inhoud te maken heeft.


Heel dikwijls speelt faalangst, onderpresteren, schoolmoeheid of een leerstoornis mee.


Vanuit de praktijk van wiskunde wil ik hier op in gaan spelen.