Polytopia, de wondere wereld van de meerdimensionale veelvlakken

'Polytopia, de wondere wereld van de meerdimensionale veelvlakken'.


De polytopen vormen een uitbreiding van de veelhoeken in meerdere dimensies. Dat levert prachtige figuren op, waarvan de lichamen van Plato en de veelvlakken van Archimedes de meest bekende zijn.


Voor elke graad wordt er een programma voorzien dat aansluit bij de leeftijd van de leerlingen en dat vertrekt van de leerstof zoals gezien op school.


-Voor de eerste graad vertrekken we van veelhoeken in het vlak en van eenvoudige ruimtefiguren, en dat breiden we dan uit naar andere ruimtefiguren. Hierbij blijven we braaf bij de regelmatige polytopen (de lichamen van Plato) en in de driedimensionale ruimte. Om de figuren te verankeren, gaan we de figuren ineensteken met eenvoudig knutselmateriaal.


-Voor de tweede graad: breiden we de inhoud van de eerste graad uit naar de halfregelmatige veelvlakken van Archimedes, onderzoeken we de formule van Euler, en knutselen we een Archimedisch lichaam naar keuze.-Voor de derde graad: uitbreiding van de inhoud van de eerste en tweede graad met betegelingen, prisma's, antiprisma's, polyhedra, dualiteit (Catalan), uitstap naar meerdere dimensies en culminatie in een eigen tetrahedrisch kunstwerk.

Een 3D projectie van een 120-cel (een 4D object) die een enkele rotatie uitvoert, van binnenuit bekeken


Polytopia