Talentcoaching voor (jong)volwassenen

Talentcoaching voor (jong)volwassenen


Elk mens krijgt op een bepaald tijdstip in zijn of haar leven de nood om zich uit te drukken, om zijn of haar talenten in de wereld te zetten. Voor sommigen is al vroeg duidelijk wat die talenten zijn. Voor anderen ligt dat uitvissen wat moeilijker. Nochtans hoe sneller men zijn of haar talenten ontdekt, hoe sneller men aan een vervullend leven toekomt. Bezig zijn met/vanuit je talenten geeft energie en motiveert.


Ik geloof trouwens dat wij het aan onszelf verplicht zijn al onze talenten te ontwikkelen om het leven dat we hier gekregen hebben ten volle te eren.


Ikzelf ben dus al heel mijn leven gefascineerd door 'Leren en Groeien'.

Een van mijn grote talenten is het talent van Groeimotor.

Mijn passie: anderen ondersteunen in hun groeiproces om te komen tot hun maximaal ontwikkelingspotentieel.


Ik geloof bijgevolg in het groeipotentieel van elk mens. Ik geloof niet in plafonds. Mits een adequate begeleiding (of door voldoende zelfinzicht en zelfmonitoring) kan iedereen zichzelf verbeteren.


Ik had al op jonge leeftijd door dat goed onderwijs een voorrecht is en was dan ook als tiener en twintiger blij dat ik elke dag weer mocht gaan bijleren. Mijn hele leven stond en staat nog steeds in het teken van leren en groeien. Groeien wat kennis betreft maar ook groeien als mens. Steeds gedreven om te weten en te verbeteren.


Op een bepaald moment werd me heel erg duidelijk waarom die zaken zo belangrijk voor me waren. Ik bleek begiftigd te zijn met een buitengewoon ontwikkelingspotentieel. Leren ging me makkelijk af aangezien ik geboren werd als een spons. Ik zoog informatie op. Dat samen met de snelle computer in mijn hoofd en dat 'leren' me ook nog interesseerde werd dit feit nog versterkt en werd 'leren en groeien' een talent.


Maar de andere kant van de medaille bracht te weinig uitdaging, verveling en frustratie met zich mee. Een bore-out lag op de loer.


Wat dus als leren niet zo makkelijk gaat of als dat ontwikkelingspotentieel afgeremd wordt door bvb beperkende overtuigingen,... Of wat als uitzonderlijk ontwikkelingspotentieel problemen met zich meebrengt op andere vlakken,... dan kan het fijn zijn om eens met iemand te praten die gelijkaardige ervaringen heeft gehad, die ervaringen een plaats heeft weten geven, copingmechanismen heeft ontwikkeld enz.


En dat is wat ik aanbied, een coachingsgesprek om jou meer inzicht te geven in je talenten, je mogelijkheden, je beperkende overtuigingen, hindernissen die je daarvan afhouden en tools om hiermee om te gaan."Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis waar we het allerbangst voor zijn. We vragen ons af: Wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn?”

Marianne Williamson