Wat is Wiskunde?

Wat is Wiskunde?

Wiskunde is een wetenschap

Veel mensen beschouwen wiskunde als een wetenschap en benaderen het met een strikt logische en analytische geest. Men denkt dikwijls zelfs dat dat het enige facet is van wiskunde.


Dikwijls ligt de nadruk dan op het exacte karakter van het vak en krijgt het toepassingen zoals in de ingenieurswetenschappen waar huizen recht moeten staan, bruggen op de juiste hoogte moeten hangen, constructies aardbevingen moeten kunnen weerstaan en experimenten herhaald moeten kunnen worden.


Ook de bewijskracht van wiskunde spreekt heel wat mensen aan. Vooral diegenen die niet makkelijk iets kunnen aannemen zonder bewijs ;)


Dat zijn zondermeer grote sterktes van wiskunde.

Maar wiskunde is nog zoveel meer! 


Wiskunde is een taal

Die over de ganse wereld gehanteerd wordt!

Esperanto? Niet nodig: spreek wiskunde ;)


Om elkaar te verstaan, moet je dezelfde taal spreken.

Zo ook in de wiskunde. Je moet objecten in dezelfde taal zetten opdat je er bewerkingen mee kan doen!

bvb gehele getallen en breuken eerst op gelijke noemer zetten!


Behalve dat heeft wiskunde ook een sterk talige kant.

Mensen met dyslexie ondervinden dat aan den lijve bij vraagstukken ed.


Wiskunde is mooi

Denk maar aan de prachtige vormen van fractalen, gulden snede, veelvlakken,...


Bovendien kan een wiskundige, naast het nuttige van een bewijs, ook de schoonheid van een bewijs enorm apprecieren. Een bewijs leveren voor een eeuwenoude stelling of voor een nieuwe ontdekking is prachtig op zich, maar hoe eleganter, en hoe korter het kan hoeveel te meer het bewijs aan schoonheid wint.


Wiskunde is creatief

Vooraleer de definities en de stellingen in handboeken verschijnen, gaat er een creatief en intuïtief proces aan vooraf. Een uitvinding wordt nu eenmaal niet rechtlijnig gedaan. Het is pas nadat men op iets nieuws is gestoten dat men dat in een wiskundig formeel jasje gaat stoppen en dan krijg je die typische opeenvolging van definitie, eigenschap bewijs, omgekeerde eigenschap bewijs, stelling bewijs,... die de wiskundehandboeken eigen is.Wiskunde is absoluut noodzakelijk

Of we ons daar nu bewust van zijn of niet, we hebben wiskunde nodig in ons dagdagelijkse leven en we gebruiken het (hopelijk) elke dag. En dan bedoel ik niet het kunnen rekenen voor het betalen bij de bakker.


Wiskundig kunnen redeneren, creatief denken, probleemoplossend tewerk gaan of een onderzoekende en open houding aannemen zijn allemaal vaardigheden die ons het leven makkelijker kunnen maken. En daar wordt mijns inziens in het onderwijs veel te weinig aandacht aan geschonken.


Ik noem die wiskundige/denk vaardigheden die ons leven verbeteren:

Life Enhancing CapabilitiesWiskunde is alles

Wiskunde is werkelijk overal en dan heb ik het nog niet eens over de talloze toepassingen waarmee wiskunde de huiskamer, het kantoor of de werkplaats insluipt onder de vorm van communicatie en technologie ed. of over de openbare nutsvoorzieningen die op wiskunde steunen. Neen, wiskunde zit verstrengeld tot in de diepste diepte van de/onze natuur. Het is ons DNA, onze Ziel, ons Zijn. Kan jij het zien?


                              https://www.youtube.com/watch?v=7Uo4Oond1e8