Vakinhoudelijke studiecoaching middelbaar onderwijs

Vakinhoudelijke studiecoaching middelbaar onderwijs

Oorzaken en aanpak


Slechte cijfers halen voor wiskunde heeft meer dan één oorzaak.


Ik weet ondertussen uit ervaring dat bij de meeste leerlingen op korte termijn (een trimester) vooruitgang wordt geboekt tenzij er leerstoornissen, faalangst of andere issues meespelen.


Daarom let ik de eerste drie maanden goed op mogelijke signalen en op geboekte vooruitgang.Tijdsbesteding


Voor de meeste leerlingen is één uurtje per week voldoende om de leerstof door te nemen en bij te houden én vooruitgang te boeken.


Soms is een uurtje extra tijdelijk nodig om bijvoorbeeld in het begin snel de opgelopen achterstand weg te werken of als compensatie bij leerstoornissen.


Meer les per week is voor de meeste leerlingen te belastend bovenop het andere schoolwerk.


De begeleiding is op maat


De gangbare onderwerpen zijn actieve kennis. Dus we kunnen onmiddellijk ingaan op vragen die je hebt en/of op oefeningen uit jouw boek.


Om diepgang en diversiteit te creëren en de creativiteit te stimuleren grijp ik ook regelmatig terug naar oefeningen uit andere handboeken of stuur ik extra oefeningen door.


Als ik merk dat de oefeningen (nog) niet lukken, doe ik ze voor of leg ik de leerstof nog eens uit.


Een ondervraging behoort ook al eens tot de strategieën om te zien waar je staat.Fouten maken mag hier!


In de klas krijg je heel dikwijls een kant en klare oplossing voorgeschoteld op het bord.


In werkelijkheid heeft je leerkracht op sommige oefeningen ook best even moeten zoeken, misschien de oefening een tijdje moeten laten liggen of zelfs meermaals opnieuw moeten beginnen met een ander methode om tot een oplossing te komen.


Dus in de klas krijg je een beetje een vertekend beeld, en op die manier misschien wel een verkeerd verwachtingspatroon van jezelf!


Ik toon je hoe een oplossingsproces juist in zijn werk gaat. Een wiskundeoefening is meestal niet in 1, 2, 3 opgelost! Je zal het probleem wat moeten draaien en keren, en durven proberen! Ik vertel welke vragen ik mezelf stel, hoe ik denk, wanneer ik besluit een andere methode te gebruiken enz.