Volledig uitgeschreven oplossingen van de examenvragen

volledig uitgeschreven oplossingen per onderwerp

De uitgeschreven oplossingen die je elders in het menu terugvindt zijn enigszins summier te noemen. Het is de oplossing zonder meer. Mensen die de leerstof en de technieken al vrij goed kennen zullen deze oplossingen goed kunnen volgen. Leerlingen en studenten die aan het begin van de uitdaging staan en meer ondersteuning nodig hebben zullen gebaat zijn bij een oplossing die uitgebreider is.


Daarom heb je hier toegang tot de volledig uitgeschreven oplossingen van de examenvragen met uitleg van de technieken, verwijzingen naar theorie, rekenregels en formules, stap voor stap, alternatieve oplossingen, tips ivm aanpak en strategie,...


Om de volledig uitgeschreven oplossingen samen met de theoriebundel te bekomen, kan je een mailtje sturen of een berichtje via het contactformulier!

Het betreft twaalf oplossingsbundels, per onderwerp één, en een theoriebundel.

Voor dit pakket betaal je 25 euro.

Volg je later een sneltraining of een intensieve cursus dan krijg je 25 euro korting op het inschrijvingsgeld.


Voorbeeld van een summiere oplossing en een uitgebreide oplossing

(Het zijn op dit moment nog foto's omdat ik momenteel even niet beschik over een scanner. Ik vervang de foto's zo snel mogelijk door scans. Dat is wat leesbaarder. Mocht je in de tussentijd een pakket aankopen dan krijg je de nieuwe versie van zodra ze er is doorgestuurd.)


Niet alle vragen zijn uiteraard even hard uitgewerkt. Sommige vragen zijn zodanig simpel dat er niets extra 's te vertellen valt. Ik heb toch alle vragen opgenomen in de bundels om de structuur niet kwijt te geraken. Je moet een onderwerp ook als een geheel bekijken. Sommige uitleg komt bij elke vraag terug. Die werd dan in de theoriebundel opgenomen in plaats van het bij elke vraag opnieuw te vermelden. Als je alle gelijkaardige vragen van een onderwerp hebt doorgenomen dan weet je met de theorie en de uitleg in de oplossingenbundel normaalgezien alles wat je nodig hebt om dergelijke vragen op te lossen.


Mensen die de volledig uitgeschreven oplossingen niet kunnen volgen, die werkelijk als een onbeschreven blad aan de leerstof beginnen of waarvoor de wiskunde van tweede en derde graad middelbaar onderwijs onder een stevige laag stof zit, raad ik aan lessen te nemen of een cursus te volgen.Alle opmerkingen ivm het materiaal zijn welkom en worden indien mogelijk meteen aangepast.De vragen van het toelatingsexamen arts en tandarts zijn eigendom van de Examencommissie voor de toelatingsexamens Arts en Tandarts - Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen - Vlaamse Overheid.​

  • De examencommissie laat hergebruik van de examenvragen door derden toe onder de volgende voorwaarden:​
  • De derde partij hergebruikt de examenvragen exclusief voor pedagogische doeleinden in het kader van de voorbereiding van deelnemers aan de toelatingsexamens voor de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde.​
  • De derde partij vermeldt bij elk hergebruik expliciet de “Examencommissie voor de toelatingsexamens Arts en Tandarts - Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen - Vlaamse Overheid” als eigenaar van de vragen.​
  • De derde partij vermeldt bij elk hergebruik expliciet dat de verantwoordelijkheid voor het hergebruik en de eventuele gevolgen hiervan ligt bij de derde partij zelf.​