Wiskunde en de kerntalenten

Wiskunde en de kerntalentenanalyse

Met een inhoudelijk wiskunde assessment kan je testen hoe het met je kennis op dit moment is gesteld.


Je krijgt een antwoord op de vraag: “Zijn de leer inhouden die ik nodig heb om naar het volgende schooljaar over te gaan of over te schakelen naar een bepaalde/andere richting voldoende gekend, geïntegreerd en vastgezet?” Bvb je vangt een universitaire studie aan en je vraagt je af of je met je vooropleiding voldoende bagage hebt.


Heel nuttig uiteraard maar wat nog veel interessanter is, is om te weten of wiskunde in je genen zit en of het een te ontwikkelen kiem is of dat je een vaardigheid moet ontwikkelen die niet vanuit je intrinsieke zijn vertrekt? Het ene geeft namelijk energie , het andere neemt.


En dat komen we te weten met een Kerntalentenanalyse!


Van de 23 kerntalenten zijn er slechts een achttal die echt niet ingezet kunnen of moeten worden bij het oplossen van een wiskundevraagstuk.

Afhankelijk van de oefening, het vraagstuk of het probleem zetten we kerntalenten die creativiteit en mentale ruimte in zich dragen om aan het probleem te beginnen.


Daarna zijn de kerntalenten met een focus en doelgericht aspect handig en kerntalenten waar diepgang (analyse) inzit komen ook van pas.

Wiskunde gaat dikwijls meer over patroonherkenning dan over rekenen dus kerntalenten die te maken hebben met abstrahering, structuur en ordening gaan letterlijk en figuurlijk uitkomst kunnen bieden.


En tenzij je je wil beperken tot rekentechnieken , gaat het kerntalent voor abstracte probleem oplossing onontbeerlijk zijn.

Als je een sterk kerntalent voor informatieoverdracht hebt, leer je misschien het best door anderen iets uit te leggen.


En als je graag jezelf uitdaagt of je vergelijkt met anderen omwille van een sterk kerntalent met een competitie element dan gaan die punten op dat rapport zienderogen stijgen .


En ga zo maar door. Afhankelijk van je kerntalentenprofiel ga je dus bepaalde onderwerpen beter kunnen aanpakken dan andere. En dan weet je hoe dat komt! En als er een benodigd kerntalent wat minder sterk is, kunnen we eens kijken welke sterke kerntalenten of welke hefboom vaardigheden je zou kunnen inzetten om dit te compenseren.

Maw ook wat wiskunde betreft, kan een Kerntalentenanalyse ons heel wat vertellen.


Wil je dus graag weten of en hoe wiskunde ingebakken zit in je Zijn, hoe jij wiskunde oefeningen het beste aanpakt en het beste wiskunde studeert vanuit jouw aangeboren kerntalenten, boek dan snel een Kerntalentenanalyse.