Leerproces, leerstijlen en mindset

Leerproces, leerstijlen en mindset

Leerproces


Welke vaardigheid je ook onder de knie probeert te krijgen, elk leerproces bestaat uit 4 stappen.


Je bent

1. onbewust onbekwaam: je weet niet dat je iets niet kan

2. bewust onbekwaam: je weet dat je iets niet kan

3. bewust bekwaam: je kan het met je aandacht er bij

4. onbewust bekwaam: het is een automatisme geworden


Het leerproces start eigenlijk pas bij stap 2 want het is pas als je je bewust bent van het feit dat je iets niet kan of weet, dat je actie kan gaan ondernemen om daar verandering in te brengen (of niet :)).


Van stap 2 naar stap 3 is de meest uitdagende stap. Hier leer je nieuwe dingen. Dit is de stap die alle begin moeilijk maakt. Hier komt de kreet 'ik kan dat niet' nogal eens naar boven. Of het is hier dat men gaat afhaken omdat het te moeilijk lijkt of omdat het doodeenvoudig teveel moeite kost. Eens door deze stap heen gaat het meestal makkelijker en ga je de vruchten van je inspanning al aan de boom zien hangen.


Nog even doorbijten en doorstoten naar stap 4. Daar kan je de vruchten plukken en en er terecht fier op zijn dat je kan zeggen 'ik heb de moeite gedaan en ik heb iets geleerd!'


-----------------------------------------------------------------------

Iedereen heeft zijn eigen leerstijl of een combinatie van verschillende leerstijlen. Ben jij iemand die eerst theorie gaat bestuderen en daarna pas aan de oefeningen begint. Ben jij eerder iemand die dingen moet uitproberen om ze te onthouden?


De verschillende leerstijlen


Leerstijlen van Kolb

1. de doener

2. de dromer (of de waarnemer)

3. de denker

4. de beslisser


Leerstijlen van Vermunt


De leerstijlen van Vermunt zijn gebaseerd op motivatie en gedrag.

Waarom studeer jij? Wat is jouw doel?


1. betekenisgericht (intrinsieke motivatie, alfa)

2. reproductiegericht (leren voor een diploma, beta)

3. toepassingsgericht (je leert voor je beroep)

4. ongericht (je hebt geen duidelijk doel, je leert omdat je 'moet')


-----------------------------------------------------------------------


Statische mindset vs groei mindset


Gaat leren je makkelijk af?

Bekijk je fouten en tegenslagen als waardevolle feedback om het volgende keer beter te doen?

Ben je niet bang om fouten te maken omdat je uit je fouten kan leren?

Geloof jij dat je je persoonlijkheid, intelligentie en talenten kan ontwikkelen?


Dan heb je ongetwijfeld een groei mindset!


Bij deze manier van denken ga je ook uitdagingen aan waarvan je niet zeker weet dat je ze gaat kunnen of weten.


Succes is dan geen gevolg van slim zijn of aangeboren talent hebben maar een gevolg van hard werken, motivatie, doorzetten en zelfontplooiing.


Je hoeft niet alles meteen te kunnen. Je geeft jezelf de tijd om het leerproces door te maken. Je legt de druk op jezelf niet zo hoog. Falen blijft niet leuk maar het bepaalt niet wie je bent.


Je hebt er dus alle voordeel bij om je een groei mindset aan te meten.


-----------------------------------------------------------------------


De kracht van het piepkleine woordje nóg


Ik kan het nóg niet! ;)