Doelstellingen en waarden


Doelstellingen en waarden


1. In de huidige maatschappij kan men nauwelijks nog zonder diploma of er wordt op zijn minst een grote flexibiliteit en snelle leercurve verwacht, en een uitgebreide algemene kennis komt altijd van pas.


Om succes te hebben moet je van vele markten thuis zijn. En één van die markten is de wiskunde-wereld. Wiskunde bestaat al eeuwen en zit al decennia in het leerpakket op school en het ziet er niet naar uit dat daar snel verandering in zal komen!


-------------------------------------------


2. Ondanks de inspanningen in het reguliere onderwijs om wiskunde meer toepasbaar te maken blijven veel mensen wiskunde te abstract vinden. Ze zien er het nut niet van in in het dagdagelijkse leven of vinden het niet toepasbaar in real-lifesituaties.


Ik zie dat anders! Wiskunde is overal en op de juiste manier (wiskundig) denken kan het dagdagelijkse leven aanzienlijk vereenvoudigen. Denk al maar gewoon aan probleemoplossend denken.


Regelmatig met wiskunde bezig zijn, kweekt deze vaardigheden aan en versterkt ze.


-----------------------------------------


3. Enkel inzet, motivatie, en een stevige portie strategie plaveit de weg naar succes. Dat zijn dan ook de waarden die ik wil overbrengen op ‘mijn’ leerlingen en studenten.


---------------------------------------


4. Mijn persoonlijke doelstelling is wiskunde dichter bij de mens brengen.


Een tweede persoonlijke doelstelling is duidelijk maken dat de grote kracht van wiskunde niet zit in het oplossen van rekensommen, algebraïsche vergelijkingen of integralen maar oa. (zie verder) in de logische en analytische denkwijze die ze aankweekt bij de praktiseerder.


En dan de derde, meest down-to-earth en meest belangrijke doelstelling voor u, is uw zoon of dochter of jouzelf helpen slagen en je zelfzekerheid vergroten mbt wiskunde-‘vraagstukken’.