Talent- & (studie)loopbaanbegeleiding


Het curriculum


In het huidige reguliere onderwijs legt men van bovenaf een curriculum op waarin de vakken, de inhouden en de vaardigheden, die een leerling tegen het einde van de graad moet kennen en kunnen, vastgelegd zijn. En dat curriculum is nagenoeg voor iedereen hetzelfde.
Jamaar zal je zeggen, er zijn toch studierichtingen waar je uit kan kiezen, is dat dan niet voldoende?


Ja en Neen!


Voor sommige leerlingen is het huidige onderwijssysteem misschien wel adequaat (maar helemaal geloof ik dat niet ;)), voor anderen absoluut niet.


Maar de insteek blijft naar mijn aanvoelen verkeerd.

Teveel eenheidsworst.

En die leerlingen waar het niet voor werkt, blijven in de kou staan.

Die leerlingen (en volgens mij de andere ook) hebben er baat bij dat onderwijs vertrekt vanuit zichzelf.


Hoe mooi zou het zijn als we kunnen vertrekken vanuit de talenten van het kind en daarop zouden inzetten om deze tot bloei te laten komen

ipv

te blijven hameren op dat leerplan en het bijwerken van tekorten om toch dat curriculum er maar in te krijgen.

Zelfs als dat helemaal niet blijkt te werken.

Zelfs als dat niet bij de leerling blijkt te passen.

Met gedemotiveerde en ongelukkige leerlingen als gevolg.


Bij sommigen leerlingen is het heel erg duidelijk wat ze graag doen en wat ze goed kunnen. Zij hebben dikwijls één uitgesproken interesse en stoppen daar in hun vrije tijd veel energie in, of het is een schoolvak en dan kunnen ze op die manier hun talent ontwikkelen. Maar misschien zijn al die andere vakken er teveel aan en willen ze liever meteen toe gaan spitsen op hun talent, of misschien is er wel ergens een studierichting die beter bij hun noden en talenten past.


Heel wat mensen komen er echter pas op latere leeftijd achter dat ze bepaalde talenten in zich meedragen. Of dat ze uitzonderlijk slim zijn. Bij mezelf was dat rond mijn dertigste. Ik had natuurlijk wel al wat in het snotje maar de echte aha-erlebnis deed zich pas toen voor. Stel je voor dat je al op jonge leeftijd te weten komt, wat je drijft en met welke verborgen schatkist je rond loopt te zeulen zonder dat je het weet. Dan kan je al die tijd inzetten om je talent te ontwikkelen ipv te lopen zoeken en iets te voelen sluimeren en er de vinger niet op te kunnen leggen.


En hierin wil ik je helpen en begeleiden.


Op weg naar excellentie!!!De talentbegeleiding begint steevast met een KernTalentenOntdekking/Analyse.

Een KernTalentenOntdekking/Analyse levert ons een zodanige schat aan informatie op waardoor het vervolgtraject zoveel eenvoudiger en duidelijker wordt omdat het meteen richting krijgt.


Op basis daarvan kunnen we verder gaan met


Studie-oriëntatie

(voor leerlingen die wel nog in het reguliere onderwijs verder willen en een bestaande studierichting willen kiezen die het best bij hun KernTalentenconstellatie past)


of


Studieloopbaanbegeleiding 

(voor leerlingen die hun draai niet (meer) (helemaal) vinden in het reguliere onderwijs)


en/of


talentcoaching

(om bepaalde problemen waar je tegenaan loopt aan te kaarten bvb beperkende overtuigingen spotten, hindernissen wegwerken, blokkades doorbreken,... en een begrijpend luisterend oor kan wonderen doen)Traject talentontwikkeling

1) talentontdekking obv kerntalentenanalyse


2) coaching op ontwikkelingspotentieel: wegwerken hindernissen


3) talentontwikkeling en studieloopbaanbegeleiding

gericht op het creëren van voorwaarden en een omgeving waarin dat talent ten volle tot zijn recht kan komen

Talentbegeleiding