Mijn visie op toekomstig (wiskunde-)onderwijs


Mijn visie op toekomstig (wiskunde-)onderwijs


Het (wiskunde-)onderwijs van de toekomst is m.i. (meer)

talent driven

modulair

experience based

blended

life enhancing (verrijkt & verrijkend)

ontwikkelingsgebonden


Talent driven

Een leerproces verloopt beter als de lerende er (gedeeltelijk) zelf de verantwoordelijkheid over draagt. Iemand die gemotiveerd is, zal al sneller die verantwoordelijkheid nemen. En wat motiveert beter dan bezig zijn met dat wat je graag doet? Dus zo vroeg mogelijk talenten onderscheppen en daarop inzetten ipv talent en interesse plat te slaan door te veel eenheidsworst.

Modulair

Een leerling moet zijn leerpad nog meer kunnen toespitsen op zijn talenten, behoeften en interesses. Hoe individueler de leerlijn, hoe beter. (Alhoewel praktisch misschien een wat moeilijker puntje).


Experience based (ervaringsgericht)

Wat je zelf gedaan hebt, blijft beter plakken dan wat iemand anders je vertelt of wat je gelezen hebt.Blended

Afwisseling doet eten! Heelderdagen in een klas zitten en informatie slikken, is niet meer van deze of toekosmtige tijd! De leerling van nu is opgegroeid met digitale media. Online systemen voor het leren van wiskunde zijn nuttig en nodig om op een efficiënte manier tot leren te komen. Door gebruik van technologie en (andere) vormen van afstandsleren kan de tijd op de schoolbank beperkt worden en komt er meer tijd en ruimte vrij voor andere dingen.


Life enhancing

constructief denken, verrijken en het individuele leerproces

De nadruk van het wiskunde-onderwijs moet meer komen te liggen op hoe je de vaardigheden die je met wiskunde leert, kan gebruiken in het dagdagelijkse leven. En dan bedoel ik niet hoe je leert betalen bij de bakker of welke wetenschappelijke toepassingen er zijn voor integralen.


Het moet duidelijker worden dat het de specifieke manier van denken is, die je leert door wiskunde te doen, je complexe problemen het hoofd leert bieden.

bvb analytisch en logisch denken maar ook divergent (creatief) en convergent denken. Of concreet versus abstract enz


Inhoudelijk kan men ook veel meer gaan verrijken en divergeren, en ten slotte ook effectief tijd vrij maken om samen met de leerling zijn/haar leerproces en leerstijl te bespreken. Inzicht krijgen of hebben in je eigen leerproces kan wonderen doen voor de motivatie.


Andere

Communicatie

De leerling van tegenwoordig heeft ook meer toegespitste communicatie nodig. Een leerkracht moet als het ware met verschillende communicatie- en onderwijstechnieken kunnen spelen om een bredere groep aan te spreken in de taal die ze nodig hebben om te begrijpen.


Niet leeftijdsgebonden maar ontwikkelingsgebonden