Brain Gym

Edukatieve Kinesiologie & Brain Gym

Tip


http://www.braingymbelgium.be/nl/


Brain Gym® en Educatieve kinesiologie hebben in meer dan 80 landen, verspreid over alle werelddelen, kinderen, jongeren, volwassenen en senioren geholpen om via beweging

  • vlotter te leren,
  • beter te presteren bij sport,
  • hun leermoeilijkheden te boven te komen,
  • hun gaven en talenten aan te boren,
  • zich beter te organiseren,
  • aandachtiger te zijn,
  • beter te onthouden,
  • projecten op stapel te zetten en tot een goed einde te brengen,
  • zich beter in hun vel te voelen.