Over mijn passie voor wiskunde


over mijn passie voor wiskunde
Tijdens de afgelopen jaren in de bijles hoorde ik mezelf praten over hoe ingrijpend wiskunde mijn leven heeft veranderd. Tot op dat moment was dat nog niet zo hard tot me doorgedrongen. Maar dan ben ik eens beginnen nagaan waar de aardbeving juist had plaats gevonden.En wat bleek?

Al meteen de eerste lessen op unief zetten alles waar ik in geloofde op de helling!!


Niets is wat het lijkt!


Als ik ooit overtuigd was van het feit dat bollen rond waren dan werd nu op een half blaadje papier bewezen dat ze vierkant zijn.


Als ik ooit had geloofd dat de rechte weg de kortste weg was, dan bleek nu dat dat niet waar hoeft te zijn.


Alles werd uit zijn context getrokken, elk kader ontdaan van de vaststaande en ten gronde bevestigde grenzen, op een hoger plan getild, nieuw elementje ingebracht, om een totaal andere wereld te creëren.


Wiskunde onderwijst zelfs parallelle werelden.

Verander de oorsprong van het universum (assenstelsel) en je hebt een ander evenwaardig exemplaar met gelijkwaardige objecten maar een ander verloop.


Het lijkt wel de enige vorm van onderwijs die geen propaganda is,...die de wereld opentrekt ipv verdicht.


Mijn opleiding wiskunde heeft mijn leven bijgevolg op meer dan één manier en veel diepgaander dan ik ooit had kunnen denken, veranderd.


Het heeft gemaakt dat ik de wereld en het leven op een wel zeer unieke manier benader.


En dat is mijn overtuiging.


Diegenen die regelmatig met wiskunde bezig zijn, die bereid zijn tot de kern door te dringen, krijgen (op zijn minst) een glimp van het grotere geheel te zien. Zij krijgen toegang tot het spreekwoordelijke oneindige vat van mogelijkheden. Zij zullen komen tot een dieper weten, een hoger bewustzijn. Zij zullen ten volle begrijpen dat aannames en overtuigingen de basis zijn van al wat volgt. Wil je een ander resultaat bekomen? Verander je aannames. De kunst is dan nog je aannames zodanig te kiezen dat het resultaat dat volgt hetgeen is dat je wenst. Kan het leven dan nog beter worden?

En dat is wat wiskunde voor je kan doen, en ik ben daar het levende bewijs van!