Vakinhoudelijke bijles middelbaar

Het Volkomen Kwadraat is

een studiegebegeleidingskantoor

in Hasselt.


Het biedt


individuele studiebegeleiding op maat

en sessies in kleine groep


voor leerlingen en studenten

van middelbaar 2de en 3de graad, hoger en universitair onderwijs


voor het vak wiskunde en aanverwanten


met speciale aandacht voor

Dyscalculie en Hoogbegaafdheid.


Het voorbereiden op

ingangsexamens (bvb geneeskunde)

en

examencommissies

of

ondersteuning bij taken,

het aanleren van en het typen van thesissen in Latex,…

behoren ook tot de mogelijkheden.Specialisatie

toelatingsproef

geneeskunde en tandheelkunde.