MathCreaLabs

Het Volkomen Kwadraat organiseert MathCrealabs voor de leerlingen van het middelbaar (of voor ander geinteresseerd doelpubliek).


Hier worden de meest interessante topics van de wiskunde aangehaald in de vorm van spel en knutselwerk. Het zijn onderwerpen die het ware gezicht van de wiskunde tonen en waar op school geen tijd voor is. Het zijn juist deze onderwerpen die een ruimer beeld geven van wat wiskunde is of kan zijn, weg van rekenregels en procedures, naar het creatieve karakter toe, die de zin in wiskunde en inzicht kunnen vergroten.


Zowel voor leerlingen die graag wiskunde doen als diegenen die wel wat extra motivatie kunnen gebruiken.Onderwerpen die aan bod kunnen komen

Polytopia

De muziek van de Priemgetallen

Peano, Koch en Sierpinski

Wiskunde in muziek

Het mysterieuze getal Pi

De Gulden Snede

Onmogelijke figuren

...


Deelname aan een MathCreaLab kost 35€ per persoon voor ca. 3 uur.mathcrealabs