Repetitor hoger onderwijs


Repetitor hoger onderwijs


Studiecoaching


Ik zeg repetitor en ik bedoel eigenlijk iets anders. Repetitor is een reeds lang ingeburgerde term voor studiebegeleiding verstrekt aan studenten van het hoger of universitair onderwijs maar het is naar mijn aanvoelen een wat beperkend woord voor wat ik tijdens de lessen doe.


Repetitie komt van herhalen, en klinkt alsof de leerstof voor de student enkel en alleen en zonder meer nog eens her- en voorgekauwd wordt en hij of zij het daar dan maar beter mee moet doen. Misschien tegen de examentijd aan de student nog even op de rooster leggen en horen of hij zijn les wel geleerd heeft en de materie onder de knie heeft. Die werkwijze doet voor mij nogal eenzijdig, oubollig en kleuterig aan. Alsof ik er met een stok moet langs staan.

Dat doen we dus niet!


Ik ga ten eerste liever wat interactiever te werk. Ik zal uiteraard de leerstof nog eens overlopen en extra uitleg geven als de student dat graag/nodig heeft. Ik ga daarbij de essentie naar boven halen, de zaken waar de prof belang aan hecht benadrukken en tips geven zowel inhoudelijk als wat verwerking betreft.


Maar vooral door samen oefeningen te maken, merk ik best wel op hoe dat het werkelijk gaat. Noem het een soort van permanente evaluatie.


Ook regelmatig afstemmen met de student over hoe hij of zij erin staat en wat hij/zijzelf denkt over zijn/haar begrip van de materie is de beste manier om te weten te komen waar we nog wat dieper op de materie in moeten gaan. 


Realistische verwachtingen, groeiproces


Ik tracht ook te zorgen dat de verwachtingen realistisch zijn. Van een diepe buis naar geslaagd gaan is een reuze-stap. Niet onmogelijk maar soms met een benodigde tussenstap. Bekijk het als een groeiproces waarbij je kan leren uit je fouten onderweg en die kennis kan meenemen in de volgende examenbeurt.


Op tijd beginnen met ondersteuning


Zie dat je op tijd aan ondersteuning begint. Studenten hebben de neiging te lang te wachten om bijlessen te nemen waardoor het kalf dikwijls al half verdronken is. 


Ik kan jullie ten zeerste aan raden, indien er problemen verwacht worden met de wiskunde in het curriculum (door bvb te weinig basis vanuit het middelbaar), van reeds bij het begin van het tri/semester met ondersteuning te beginnen.


Men verwacht veel van de student op hoge school en unief. Meestal ligt de werkdruk erg hoog en blijft er weinig tijd over waardoor vakken zoals wiskunde nogal eens blijven liggen (omdat er bvb geen practica van zijn of er geen werkjes ingediend moeten worden).


Wiskunde is echter een vak dat je maar onder de knie krijgt door er regelmatig mee bezig te zijn. De dubbele bodems in de leerstof vatten door enkel (of vnl) in de blok op wiskunde in te zetten werkt voor de meeste studenten niet!


Cursusmateriaal


Best is op voorhand even een inhoudstabel of de cursus (digitaal) door te sturen om eens te kijken wat er allemaal gezien moet worden. Sommige cursussen ken ik en heb ik al eens doorgenomen. Nieuwe cursussen kan ik best op voorhand eens bekijken omdat we anders tijdens de les teveel tijd verliezen. Dit hangt van richting tot richting af. 


Duur van de les


Voor studenten duurt een les best anderhalf tot twee uur. Door oa. de gevorderde soort van oefeningen en vraagstukken duurt het langer om in de juiste mindset te komen en het structureren van complexer materiaal duurt ook langer. Bovendien kan men op die leeftijd wel al wat meer informatie ineens verwerken. Blijkt dat toch niet optimaal te zijn dan stappen we wel over naar een uurtje.