Repetitor hoger onderwijs

De ideale aanpak van de bijlessen voor studenten van het hoger onderwijs wijkt wat af van die van het middelbaar.


Studenten hebben de neiging te lang te wachten om bijlessen te nemen waardoor het kalf dikwijls al half verdronken is.


Ik kan jullie ten zeerste aan raden, indien er problemen verwacht worden met de wiskunde in het curriculum (door bvb te weinig basis vanuit het middelbaar), van reeds bij het begin van het tri/semester met ondersteuning te beginnen.


Men verwacht veel van de student op hoge school en unief. Meestal ligt de werkdruk erg hoog en blijft er weinig tijd over waardoor vakken zoals wiskunde nogal eens blijven liggen (omdat er bvb geen practica van zijn of er geen werkjes ingediend moeten worden).


Wiskunde is echter een vak dat je maar onder de knie krijgt door er regelmatig mee bezig te zijn. De dubbele bodems in de leerstof vatten door enkel (of vnl) in de blok op wiskunde in te zetten werkt voor de meeste studenten niet!


Best is ook op voorhand even een inhoudstabel of de cursus (digitaal) door te sturen om eens te kijken wat er allemaal gezien moet worden. Sommige cursussen ken ik en heb ik al eens doorgenomen. Nieuwe cursussen kan ik best op voorhand eens bekijken omdat we anders tijdens de les teveel tijd verliezen. Dit hangt van richting tot richting af. 


Voor studenten duurt een les ook best anderhalf tot twee uur. Door oa. de gevorderde soort van oefeningen en vraagstukken duurt het langer om in de juiste mindset te komen en het structureren van complexer materiaal duurt ook langer. Bovendien kan men op die leeftijd wel al wat meer informatie ineens verwerken.


Tarieven en andere info vind je onder vakinhoudelijke bijles wiskunde.